Rank

Rank, hạng có nghĩa là “cấp bậc”, trong game, nó dùng để chỉ cấp bậc của người chơi. Ở Việt Nam, có khá nhiều trò chơi áp dụng cách tính rank như liên minh huyền thoại, liên quân, CS:GO, DOTA2.

911 Lượt truy cập - Jul 17, 2020, 9:51 PM - Nguyễn văn Nam
Hầu hết người chơi CS: GO nghĩ rằng bạn có thể chạy bằng dao nhanh nhất có thể. Mặc dù điều này là đúng về mặt lý thuyết, bạn có thể chạy hơn với bunny hop. Bunny hop sao cho đúng?
Đọc thêm
214 Lượt truy cập - Jul 17, 2020, 2:44 PM - Posts chia sẻ
Người chơi CS:GO hay nhất là ai? Thế giới của CS:GO đầy những ngôi sao nhưng ở dưới đây sẽ...
Đọc thêm
Bài viết tuần trước
Aug 2, 2020, 8:32 AM - Nguyễn văn Nam
Aug 4, 2020, 1:52 AM - Nguyễn văn Nam
Aug 23, 2020, 2:07 AM - Nguyễn văn Nam
Aug 2, 2020, 6:07 PM - Nguyễn văn Nam
Jul 27, 2020, 3:25 PM - Posts chia sẻ