Điều khoản sử dụng

Cập nhật ngày: 8/4/2020

 

Thành viên tham gia

Bài viết đăng lên

Lưu ý

Công cụ tính view

Website chúng tôi có chống gian lận như Prox,VPN,... ( nên đừng có gian lận nhé ).

Người đọc bài viết phải đủ điều kiện dưới để được tính view:

 1 Ip/view:

VD: 1ip đọc bài viết thường trong 6s sẽ được tính view

Quy định về sở hữu trí tuệ

Tác giả tham gia:

Người ngoài:

VD về các bài đăng không phải của posts chia sẻ được dịch và chỉnh sửa lại