Thiết kế là gì?

Thông tin

Thiết kế là một công việc sáng tạo, suy nhĩ tạo ra một sản phẩm hay một bản vẽ nào đấy ý tưởng hay. Trong công viêc nghề thiết kế được gắn liền với những công việc như xây dựng, tạo hình, lập trình và thiết kế đồ họa,...

Công việc thiết kế thường đòi hỏi phải xem xét về các khía cạnh thẩm mỹ, chức năng và quá trình thiết kế. Nó có thể bao gồm nghiên cứu ý tưởng, mô hình hóa.

Đối tượng thiết kế thường tạo ra các mẫu quần áo, đồ họa, giao diện, hệ thống, thương hiệu, kỹ thuật.

Thiết kế là gì?

Mô hình thiết kế

Có nhiều bất đồng chính về cách các nhà thiết kế ở nhiều lĩnh vực cho dù nghiệp dư hay chuyên nghiệp, làm việc độc lập hoặc theo nhóm, tạo ra các dự án:

  1. Hồ sơ
  2. Phân tích
  3. Thử nghiệm
  4. Phát triển
  5. Khảo sát nghiên cứu
  6. Phân tích chi tiết
  7. Tiến hành
  8. Xử lý và giải quyết vấn đề
  9. Tổng kết và đánh giá tình hình

Xem thêm bài đăng liên quan:

Rất thích bài viết này? Vẫn thông báo bằng cách tham gia bản tin của chúng tôi!

Bình luận

Bạn phải đăng nhập để viết bình luận.

Những bài gần đây
Tác giả bài đăng

Nhuận bút tại posts chia sẻ hôm nay. Bắt đầu làm việc tại Posts chia sẻ vào ngày 15/7/2020

Các bài đăng phổ biến
Các bài viết liên quan