Bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học, hóa học là gì?

Nguyên tố hóa học là gì?

Mỗi một nguyên tố hóa học luôn có tên và ký hiệu riêng biệt để có thể dễ nhận biết và phân biệt. Tên chính thức của các nguyên tố hóa học được quy định bởi Liên minh Hóa học Ứng dụng và Thuần túy Quốc tế. Tổ chức cho phép chấp nhận tên gọi mà người đã phát hiện tìm ra nguyên tố đó.

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học được sắp xếp và liệt kê trong bảng tuần hoàn của các nguyên tố theo thứ tự tăng dần. Bảng tuần hoàn hóa học giúp chúng ta cung cấp thông tin về các tính chất của chúng.

Bảng tuần hoàn hóa học

Bảng tuần hoàn hóa học

Xem thêm bài đăng liên quan:

Rất thích bài viết này? Vẫn thông báo bằng cách tham gia bản tin của chúng tôi!

Bình luận

Bạn phải đăng nhập để viết bình luận.

Những bài gần đây
Tác giả bài đăng

Nhuận bút tại posts chia sẻ hôm nay. Bắt đầu làm việc tại Posts chia sẻ vào ngày 15/7/2020

Các bài đăng phổ biến
Các bài viết liên quan