Hướng chính: Đông, Tây, Nam, Bắc

Trên thế giới có 4 hướng chính

Các hướng chính đó là:

  1. hướng đông
  2. hướng tây
  3. hướng nam
  4. hướng bắc

Nó thường được ký hiệu bằng các chữ cái đầu tiên như:

  • Trong tiếng Việt: Đ, T, N, B
  • Trong tiếng Anh: N, E, S, W

Cách xác định phương hướng

Qua la bàn

Qua dấu hiệu:

  • Hướng Đông: Mặt Trời mọc từ phía Đông và lặn về phía Tây thế nên hướng Mặt Trời mọc đó là phía Đông
  • Hướng Tây: Mặt Trời mọc từ phía Đông và lặn về phía Tây thế nên bên trái bạn là phía Tây
  • Hướng Nam: Nhìn từ phía Đông bên phải bạn là phía Nam
  • Hướng Bắc: Nhìn từ phía Đông thì hướng bắc sẽ sau lưng bạn.

Xem thêm bài đăng liên quan:

Rất thích bài viết này? Vẫn thông báo bằng cách tham gia bản tin của chúng tôi!

Bình luận

Bạn phải đăng nhập để viết bình luận.

Những bài gần đây
Tác giả bài đăng

Nhuận bút tại posts chia sẻ hôm nay. Bắt đầu làm việc tại Posts chia sẻ vào ngày 15/7/2020

Các bài đăng phổ biến
Các bài viết liên quan