Quốc gia

Quốc gia là một khái niệm về văn minh, xã hội và chính trị, tình cảm và pháp lý, liên quan đến một lãnh thổ có chủ quyền, chính phủ và nhân dân của các dân tộc trên lãnh thổ này, họ liên kết với nhau bằng luật pháp, quyền lợi, văn hóa, tôn giáo, ngôn ngữ và chữ viết.

Lịch sử thành lập một quốc gia và những người công nhận rằng văn hóa và lịch sử là đối tượng của chính phủ, và họ cùng nhau chia sẻ quá khứ và nó cũng có nghĩa dùng để chỉ một nước hay đất nước.

Quốc gia là chủ thể quan trọng của quan hệ pháp luật quốc tế. Hiện thế giới có 196 quốc gia. Về phương diện công pháp quốc tế thì một chủ thể được xem là quốc gia.

Các yếu tố của một quốc gia

  • Lãnh thổ
  • Dân cư
  • Chính quyền

Xem thêm bài đăng liên quan:

 

Rất thích bài viết này? Vẫn thông báo bằng cách tham gia bản tin của chúng tôi!

Bình luận

Bạn phải đăng nhập để viết bình luận.

Những bài gần đây
Tác giả bài đăng

Nhuận bút tại posts chia sẻ hôm nay. Bắt đầu làm việc tại Posts chia sẻ vào ngày 15/7/2020

Các bài đăng phổ biến
Các bài viết liên quan