Bài viết

Tran Dat thg 7 17, 2020, 1:05 SA thg 11 14, 2020, 11:07 SA
Đây là những thông tin kinh nghiệm hữu ích trong hệ thống rank CS:GO mà game thủ mới đều cần phải biết và thường hay thắc mắc cũng như hiểu lầm.
Đọc thêm
Bài viết tuần trước
thg 8 23, 2020, 2:07 SA Tran Dat
thg 8 24, 2020, 8:28 CH Tran Dat
thg 8 26, 2021, 12:22 SA Nguyễn Đức Thành