Thông tin

55 Lượt truy cập - Sep 3, 2020, 7:37 PM - Posts chia sẻ
Thiết kế là một công việc sáng tạo, suy nhĩ tạo ra một sản phẩm hay một bản vẽ nào đấy ý tưởng hay. Trong công viêc nghề thiết kế được gắn liền với những công việc như xây dựng, tạo hình, lập trình và thiết kế đồ họa,...
Đọc thêm
67 Lượt truy cập - Aug 29, 2020, 5:53 AM - Posts chia sẻ
Tên chính thức: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Việt Nam là một quốc gia nằm ở gần...
Đọc thêm
64 Lượt truy cập - Aug 29, 2020, 5:35 AM - Posts chia sẻ
Quốc gia là chủ thể quan trọng của quan hệ pháp luật quốc tế. Hiện thế giới có 196 quốc...
Đọc thêm
47 Lượt truy cập - Aug 29, 2020, 2:55 AM - Posts chia sẻ
Đồng là kim loại dẻo có dẫn điện và dẫn nhiệt cao. Đồng nguyên chất mềm và dẻo, bề mặt...
Đọc thêm
69 Lượt truy cập - Aug 28, 2020, 11:38 AM - Posts chia sẻ
Là một kim loại chuyển tiếp màu trắng bạc, khá mềm. Bạc xuất hiện trong tự nhiên ở dạng nguyên...
Đọc thêm
77 Lượt truy cập - Aug 27, 2020, 6:48 PM - Posts chia sẻ
La bàn hay còn được gọi là kim chỉ nam, nó là một dụng cụ dùng để xác định phương hướng trong không gian. La bàn từ hoạt động dựa theo từ trường để xác định về hướng phía: Đông, Tây, Nam, Bắc.
Đọc thêm
84 Lượt truy cập - Aug 27, 2020, 6:37 PM - Posts chia sẻ
Trên thế giới có 4 hướng chính và cách xác định phương hướng
Đọc thêm
91 Lượt truy cập - Aug 17, 2020, 6:09 PM - Posts chia sẻ
Họ chỉ cần tập trung vào công việc kinh doanh của riêng mình vì người khác có cơ sở hạ...
Đọc thêm
105 Lượt truy cập - Aug 12, 2020, 1:36 AM - Posts chia sẻ
Vàng là một nguyên tố hóa học có ký hiệu Au (lấy từ hai chữ latin aurum). Nó là số...
Đọc thêm
81 Lượt truy cập - Aug 12, 2020, 1:01 AM - Posts chia sẻ
Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học được sắp xếp và liệt kê trong bảng tuần hoàn của các...
Đọc thêm
Bài viết tuần trước
Aug 2, 2020, 8:32 AM - Nguyễn văn Nam
Aug 4, 2020, 1:52 AM - Nguyễn văn Nam
Aug 2, 2020, 6:07 PM - Nguyễn văn Nam
Aug 23, 2020, 1:49 AM - Nguyễn văn Nam
Sep 17, 2020, 6:37 PM - Nguyễn văn Nam